Corona BM – Процес на внедряване

  1. Пълен анализ на дейността на фирмата
  2. Анализ на специфичните изисквания към системата
  3. Анализ на хардуерната инфраструктура
  4. Инсталация и конфигурация на Corona BM® според конкретните изисквания на фирмата
  5. Миграция на данните от софтуерните системи, използвани към момента на внедряването
  6. Обучение на служителите за работа с Corona BM®
  7. Стартиране на реална работа с Corona BM®
  8. Гаранционна поддръжка – наблюдение на работата на системата в реални условия, съдействие при необходимост от допълнителна информация или помощ.