Corona BM – Склад

Corona BM® осигурява поддръжка в реално време на наличностите на материалните запаси.

Поддръжка на различни типове артикули – стоки, продукти, материали, услуги.

Групиране на артикулите – категории, групи, видове.

Основни и допълнителни мерни единици на артикулите – дава възможност даден артикул да се отчита в склада в една мерна единица, но да се доставя или продава в други мерни единици, например да се отчита в склада в „Брой“, да се доставя на „Палети“, а да се продава на „Кашони“.

Признаци на артикули – цвят, размер, модел, др.

Баркодове, тегло, обем на артикулите

Следене на наличности на артикули по партиди и серийни номера.

Поддръжка на специфични кодове и имена на артикули при контрагенти или групи контрагенти

Възможност за дефиниране на неограничен брой складове

Документи за движение материалните запаси

  • Приход
  • Разход
  • Преместване
  • Брак
  • Инвентаризация

Справки – наличности, хронологии, оборотни ведомости, др.