Corona BM – Въведение

Corona Business Manager® е единна и интегрирана система за управление на вашия бизнес .

Corona BM® осигурява достъп до цялата ви бизнес информация по всяко време, от всякъде – от вашия централен офис, от офисите, складовете и магазините ви в страната или чужбина.

Corona Business Manager® е софтуерна система, която е:

Многофирмена – можете да създадете и управлявате едновременно неограничен брой фирми.

Многовалутна – продажби, доставки, вземания, задължения , парични средства, наличности на сметки в лева и чужда валута.

Многоезична – едновременна работа на потребители, използващи различни езици, издаване на документи и генериране на справки на неограничен брой чужди езици.

Многозадачна – можете да използвате паралелно неограничен брой функционалности, например едновременно да работите с документ за продажба, счетоводна операция, справки.

Многоплатформена – работи еднакво добре на вашия Windows, MAC OS или Linux базиран компютър.

Адаптивна – независимо колко е специфичен вашия бизнес, Corona BM е гъвкав и ще ви позволи да го настроите според нуждите ви.

Интуитивна – лесна за усвояване. Вашите служители ще започнат да работят с Corona BM буквално от първия ден.

ДостъпнаCorona BM притежава качествата на водещите световни системи за управление на бизнеса, съобразени с националните стандарти и практики, предложени на изключително достъпна цена.