Corona BM – Информационна сигурност и потребителски права

Криптирана комуникация между работните станции на потребителите и Corona BM® сървъра – позволява изграждане на отдалечени работни места през Internet.

Използване на надеждни стандарти за криптиране – HTTPS, TLS v1, v2.

Гъвкава система за дефиниране на правата на потребителите

Дефиниране на потребителски роли – съвкупност от права за достъп до функционалностите на системата. Всеки потребител вижда в менюто само достъпните за него функционалности.

Права за достъп до фирми

Права за достъп до складове /обекти/

Права за създаване и редакция на номенклатури  – контрагенти, артикули, др.

Права за работа с търговски и складови документи

Права за работа с модул „Счетоводство и финанси“ – сметкоплан, счетоводни операции, периодични дейности.

Права за работа с платежни документи и следене на разплащанията

Права за генериране на справки и отчети.