Продукти и услуги

Software development

Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти и услуги.

Corona Business Manager

Модерна, гъвкава и достъпна система за управление на бизнеса.